Porfólio služieb

Dieťa môže rozkvitať iba v jednotnom svete, kde rodina a škola vytvárajú spoločný obraz o jeho jedninečnej existencií.

Aktuálna ponuka seminárov:


Škola empatie - PACE

Inklucentrum | Centrum inkluzívneho vzdelávaniaPonuka pre rodičov

- individuálna reedukácia detí - rozvoj čitateľských zručností, grafomotoriky, slovenskej gramatiky, matematických kompetencií ....

- konzultácie pre rodičov o podpore dieťaťa v domácom prostredí

Ponuka pre školy

- workshopy Kooperatívneho učenia pre učiteľov

- pozorovanie dieťaťa za účelom nastavenia podpory zo strany učiteľov a odborníkov

- workshopy o podpore detí so švvp

- iné ponuky práce podľa potreby a požiadaviek školy