Porfólio služieb

Aktuálna ponuka seminárov:

Ako zvládnuť záver roka a nezblázniť sa!

    Online seminár pre učiteľov o tom, čo môžeme pre seba urobiť, aby nás záver školského roka nedostal.
    14.5.2024 a  21.5.2024  o 16,30-19,30

cena 15,00 Eur (prihlásiť sa cez KÚPIŤ v našom internetovom obchode)

Deň pred seminárom pošleme účastníkom link na zoom.


Online seminár na tému wellbeing učiteľa je navrhnutý s cieľom poskytnúť učiteľom priestor na reflexiu, zdieľanie skúseností a osvojenie si praktických nástrojov na podporu ich vlastného duševného a emocionálneho zdravia. Učiteľská profesiá často prináša vysoké úrovne stresu, vyčerpania a emocionálnej náročnosti, čo môže negatívne ovplyvniť nielen ich profesijný výkon, ale aj osobný život. Stretnutie sa zameriava na pochopenie dôležitosti wellbeingu pre učiteľov a poskytuje priestor na diskusiu o rôznych stratégiách a technikách seba-starostlivosti a seba-reflexie. Účastníci budú mať možnosť preskúmať témy ako hranice práce a osobného života, zvládanie stresu, budovanie reziliencie a zlepšovanie vzťahov s kolegami a študentmi. Cieľom  je posilniť učiteľov v ich schopnostiach efektívne sa vyrovnať s náročnosťami profesie a vytvoriť si život založený na rovnováhe, naplnení a súlade.


Ponuka pre dospelých a deti

- Podpora v učení pre deti, tínedžerov a dospelých - rozvoj čitateľských zručností, grafomotoriky, slovenskej gramatiky, matematických kompetencií ....

- Podpora prípravy na školu - pre deti v predškolskom veku

- Podpora vývinu reči a liečivé masáže

- Poradenstvo v oblasti školskej zrelosti

- Konzultácie pre rodičov o podpore dieťaťa v domácom prostredí

- Counseling pre dospelých v oblasti vzťahových otázok a sebarozvoji

Dieťa môže rozkvitať iba v jednotnom svete, kde rodina a škola vytvárajú spoločný obraz o jeho jedninečnej existencií

Ponuka pre školy

- Workshopy Kooperatívneho učenia pre učiteľov

- Spolupráca s podporným tímom na prehĺbenie kompetencie práce so žiakmi so ŠVVP 

- Posúdenie školskej zrelosti v priestoroch školy

- Workshopy o podpore detí so ŠVVP pre učiteľov a podporný tím

- Counseling pre učiteľa v osobnostnom a profesionalnom rozvoji

- iné ponuky práce podľa potreby a požiadaviek školy