Cenník služieb


Individuálna reedukácia:  30 - 45 min.                            20,-

Orientačná diagnostika dieťaťa:                                      30,-

IVP na žiadosť rodiča s konzultáciou                              70,-

IVP na žiadosť školy s pozorovaním a konzultáciou:    140,-

Pozorovanie dieťaťa a konzultácie (4 stretnutia)

Konzultácie a poradenstvo