Cenník služieb


Naďa

Individuálna reedukácia:  30 - 45 min.                            20,-

Orientačná diagnostika dieťaťa:                                      30,-

IVP na žiadosť rodiča s konzultáciou                              70,-

IVP na žiadosť školy s pozorovaním a konzultáciou:    140,-


Mira

Individuálna podpora učenia:  45 - 60 min.                   30,-

Orientačná diagnostika dieťaťa:                                      30,-

Podpora vývinu reči a liečivé masáže                            30,-

IVP na žiadosť rodiča s konzultáciou                              70,-

IVP na žiadosť školy s pozorovaním a konzultáciou:    140,-

Spolupráca s podporným tímom - 1 stretnutie              70,-   

Prednáška pre učiteľov/podporný tím                           70,-                                                                                   

Konzultácie a counseling pre dospelých  90 min          50,-