O nás


Kto sme?

Sme veľmi špeciálne pedagogičky. Naša práca je založená na hľadaní spôsobov efektívneho učenia sa pre deti, žiakov v škole i  doma, s veľmi individuálnym prístupom.

Čo robíme?

- učíme sa a učíme

- podporujeme sa a podporujeme

- pozorujeme

- hľadáme cesty a pomáhame hľadať

- vytvárame spôsoby ako sa zmeny dajú dosiahnúť


...


Naďa NavarováMira Tagar