Podpora vývinu reči a liečivé masáže

Podpora vývinu reči v predškolskom veku najmä za pomoci liečivých masáží, ktoré sa rodič naučí a môže aplikovať doma pre svoje dieťa. Viac na https://chirofonetikask.wixsite.com/chirofonetika

30,00 €