Individuálna podpora učenia: 45 - 60 min

To, čo Vaše dieťa potrebuje, aby mohlo uspieť v škole - pravidelné podporné stretnutia na pomoc v učení. Podpora v čítaní, písaní, matematike. Zapojenie cvičení na kríženie, koordináciu, grafomotoriku, básničiek a hier. Rozvoj reči a príprava na školu. To všetko v pohode, pri čajíku a radosti zo vzájomného stretnutia. 

30,00 €