Pred tým ako nastúpime na palubu lode zvanej škola...

26.04.2021

...

...